پاورپوینت سیستم ادراری – تناسلی ( Genitourinary system ) – 34

  • صاحب فایل: حسین کوهستانی
  • دسته بندی: پاورپوینت
  • شناسه در سایت فروشنده: 11058
  • قیمت برای خریدار به تومان: 1000

پاورپوینت “ سیستم ادراری – تناسلی ” ( Genitourinary system )

در قالب پاورپونت 10 صفحه

پاورپوینت “ سیستم ادراری – تناسلی ” ( Genitourinary system )

خرید فایل

مقالات مشابه

پاورپوینت سیستم ادراری – تناسلی ( Genitourinary system ) – 944
... پاورپونت در 13 صفحه پاورپوینت “ سیستم ادراری – تناسلی ” ( Genitourinary system )
سیستم ادراری – تناسلی – 510
... در 13 صفحه
پاورپوینت سیستم ادراری – تناسلی – 8557
... تعداد اسلاید: 13 اسلاید عناوین: اندام تولید مثلی مؤنث اندام تولید مثلی مذکر کلیه عبارات کلیدی پاورپوینت سیستم ادراری - تناسلی اندام تولید مثلی مؤنث اندام تولید مثلی مذکر کلیه
پاورپوینت دستگاه ادراری Urinary system – 7922
... تعداد اسلاید: 6 اسلاید عبارات کلیدی پاورپوینت دستگاه ادراری Urinary system
پاورپوینت : drug delivery system – 14845
... در 16 صفحه پاورپوینت “: drug delivery system ”
سیستم تنفسی ( respiratory system ) – 5663
... در 22 صفحه “ سیستم تنفسی ” ( respiratory system )
پاورپوینت سیستم ادراری به زبان فارسی – 9117
... به زبان فارسی 6 اسلاید عبارات کلیدی پاورپوینت پاورپوینت آموزشی پاورپوینت پرستاری پزشکی دانلود پاورپوینت
پاورپوینت سیستم گوارشی ( Digestive system ) – 5075
... در 29 صفحه
پاورپوینت سیستم عصبی ( nervous system ) – 11823
... در 11 صفحه
پاورپوینت سفتی زوکسیم – 548
... تعداد اسلاید: 40 اسلاید سفتی زوکسیم یک آنتی بیوتیک نیمه صناعی تزریقی از نسل سوم سفالوسپورین ها می باشد. این دارو با نام تجاری سفتی زوکس (ceftizox) توسط شرکت دارویی جابرابن حیان در ویالهای 500 میلی گرم و 1 گرمی جهت استفاده تزریقی تولید می شود. عناوین: سفالوسپورینها نسل ...