هپاتیت – 9377

  • صاحب فایل: اسماعیل علیمحمدی
  • دسته بندی: پزشک عمومی
  • شناسه در سایت فروشنده: 4651
  • قیمت برای خریدار به تومان: 2500

هپاتیت

هپاتیت

فرمت: پی دی اف

35 صفحه

از خانواده پیکورنا ویروسها و جنس هپاتو یروس است که قبلا تحت عنوان
آنتروویروس 72 طبق بند ی شده است. اما کنون بنام هپات یت عفون ی نام یده م ی شود. ای ن
آن مثبت RNA , ویروس کروی شکل است و تقارن 20 وجهی دارد. بدون پوشش است
است. توسط دهان و مدفوع انتقال م ی یابد. دوره کمون آن تقر یبا 1 ماهه است. بیمار ی
مزمن کبد ی ایجاد نمی کند و به ندرت کشنده است و ه یچ تشانه آنت ی ژن ی با د یگر
ویروسهای کبد ی ندارد. انسان و م یمون م یزبانهای طب یعی ا ین و یروس هستند. نوکلئوکسید
آن در برابر اتر و اس ید از سا یر پ یکورنا و یروسها مقاومتر است و بعلت هم ین مقاومت با ی د
در برخورد با ب یماران مبتلا احت یاط کرد. با استفاده از گیرنده ها ی سطح سلولها ی کبد ی
وارد سلول م ی شود. جزئی ات پاتوژن ی سیته برا ی ا ی ن و ی روس مشخص ن ی ست. از طر ی ق
دستگاه کوارش فرد را آلوده م ی کند. احنمالا در سلولها ی اوروفارنکس و اپ یتلی ال روده
تکثیر پ یدا می کند. اگرچه انترفرون باعث محدوده شدن ویروس می شود اما سیستم ایمنی
نیز در صدمه زدن به سلولها ی کبدی آلوده به ویروس و حذف آنها از بدن بی تاثیر نیست.
به دنبال ضا یعات سلولهل ی کبد ی یرقان ظاهر م ی شود. ای ن و ی روس از طر ی ق صفرا وارد
روده و مدفوع م ی شود و از 10 روز قبل از ظهور علا ی م و ایجلد آنت ی باد ی در مدفوع
وجود دارد و از طر یق مدفوع منتشر م ی شود. علایم بال ینی آن شامل خستگ ی , بی اشتها ی
, ضعف , تهوع , شکم درد , یرقان , ت یره شدن رنگ ادرار است و ا ی ن بیمار ی در
افراد بالغ شد ید تر از از کودک ان است. در کودکان اغلب بدون جلب توجه سپر ی م ی
شود و در اکثر موارد بهبود ی کامل حاصل م ی شود. حداکثر ش یوع ا ین ب یماری ب ین سن ین
بالا است. لذا مهمتر ین Igm تیتر A 30 تا 15 است. در اکثر بیماران مبتلا به هپاتی ت
است که به روش راد یوایمنوس ی و الی زا قابل اندازه گ ی ری Igm تست مرولوژ ی برسی
است و همچنین بررسی بیلی روبین هم جهت ارزیابی اختلال کبدی ارزشمند است. درمان
برای ا ین ب یماران وجود ندارد و تزر یق ا یمنوگلوبین برای افراد در تماس با بیمار توصیه می
شود که در دوره کمون باعث کاهش علا یم ب یماری م ی شود.

خرید فایل

مقالات مشابه

هپاتیت چیست؟ و علل آن کدامند؟ – 6
... ؟ و علل آن کدامند ؟ فرمت: پی دی اف 11 صفحه هپاتیت یعنی التهاب کبد و در میان عوام مردم به یرقان و زردی مشهور است. مهمترین عوامل ایجادکننده آن ویروسها هستند. ویروسها موجودات بسیار ریزی هستند که از فرد آلوده به فرد سالم منتقل می شوند و ...
استفاده از ارزیابی مدفوع برای کمک به تغذیه ی گاوهای شیرده
... وجود دارد که متخصصان تغذیه ممکن است از آنها برای ارزیابی و کنترل وضعیت تغذیه ای گاوهای تولیده کننده ی شیر فراوان استفاده کنند . ارزیابی و بررسی مدفوع یا کود، می تواند اطّلاعاتی در مورد سلامت کلی، تخمیر در سیرابی و عملکرد هضمی در گاوها به ما بدهد ...
پاورپوینت استفاده از ارزیابی مدفوع برای کمک به تغذیه ی گاوهای شیرده33 اسلاید – 10569
... ارزیابی مدفوع برای کمک به تغذیه ی گاوهای شیرده فرمت:پاورپوینت تعداد اسلاید: 33 •ابزارهای زیادی وجود دارد که متخصصان تغذیه ممکن است از آنها برای ارزیابی و کنترل وضعیت تغذیه ای گاوهای تولیده کننده ی شیر فراوان استفاده کنند. ارزیابی و بررسی مدفوع یا کود، می تواند اطّلاعاتی در ...
پاورپوینت استفاده از ارزیابی مدفوع برای کمک به تغذیه گاوهای شیرده -5964
... مقدمه: ابزارهای زیادی وجود دارد که متخصصان تغذیه ممکن است از آنها برای ارزیابی و کنترل وضعیت تغذیه ای گاوهای تولیده کننده شیر فراوان استفاده کنند. ارزیابی و بررسی مدفوع یا کود، می تواند اطّلاعاتی در مورد سلامت کلی، تخمیر در سیرابی و عملکرد هضمی در گاوها به ما ...
پاورپوینت استفاده از ارزیابی مدفوع برای کمک به تغذیه گاوهای شیرده-1975
... تولیده کننده شیر فراوان استفاده کنند. ارزیابی و بررسی مدفوع یا کود، می تواند اطّلاعاتی در مورد سلامت کلی، تخمیر در سیرابی و عملکرد هضمی در گاوها به ما بدهد. گاوهای بالغ فرصت زیادی برای مشاه دسته بندی: فنی و مهندسی » دام و طیور تعداد مشاهده: 338 مشاهده ...
پایان نامه مطالعه میزان شیوع عفونت مخفی با ویروس هپاتیت G در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز -8931
... چکیده: ویروس هپاتیت G متعلق به خانواده فلاوی ویریده است و عفونت این ویروس را با بروز آسیب های کبدی، عملکرد غیر عادی کبد و بد خیمی های کبدی مرتبط می دانند. مطالعات گذشته پیشنهاد دادند که یکی از علل بروز بیماری های کبدی با عامل نا مشخص یا ...
پروژه آمار بیماری هپاتیت-1569
... طور کلی می‌توان این بیماری‌ها را به 5 گرون عفونی، خود ایمنی، شیمیایی و دارویی، متابولیکی، عروقی و سرطان‌ها تقسیم کرد. از نظر بافت‌شناسی در اغلب این بیماری‌ها، سلول‌های دفاعی. دسته بندی: علوم پایه » آمار تعداد مشاهده: 1020 مشاهده فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: docx تعداد ...
پایان نامه مطالعه میزان شیوع عفونت مخفی با ویروس هپاتیت G در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز-4632
... عفونت این ویروس را با بروز آسیب های کبدی، عملکرد غیر عادی کبد و بد خیمی های کبدی مرتبط می دانند. مطالعات گذشته پیشنهاد دادند که یکی از علل بروز بیماری های کبدی با عامل نا مشخص. دسته بندی: علوم پایه » زیست شناسی تعداد مشاهده: 273 مشاهده فرمت ...
ویروس ایدز چیست – 4151
... ایدز چیست تعداد صفحات: 7 این مطلب در مورد ویروس ایدز چیست و در 7 صفحه می باشد و در آن به ویروس ایدز پرداخته شده است و در ادامه مطلب قسمتی از متن آورده شده است: عبارات کلیدی انتقال ویروس عرق استفراغ مدفوع
سلول بنیادی 1
... آنها کمتر از یک نقطه است . این سلولها از پتانسیل بالایی برخوردار هستند و می‌توانند طی فرایند تمایز یابی به سلولهای بافتهای مختلف در بدن تبدیل شوند . پتانسیل تقریبا نامحدود این سلولها آنها را در کانون تحقیقات پزشکی قرار داده است . تصور کنید که این سلولها ...