نمونه سوال پاسخنامه درس کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی (رشته شیمی) نیمسال اول 93-92 – دانشگاه پیام نور – 99

  • صاحب فایل: محسن صادقی
  • دسته بندی: نمونه سوالات
  • شناسه در سایت فروشنده: 3574
  • قیمت برای خریدار به تومان: 2000

نمونه سوال پاسخنامه درس کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی (رشته شیمی) نیمسال اول 93-92 - دانشگاه پیام نور

نمونه سوال + پاسخنامه درس کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی (رشته شیمی) نیمسال اول 93-92 – دانشگاه پیام نور

عبارات کلیدی

  • نمونه سوال
  • پاسخنامه
  • کاربرد طیف سنجی شیمی آلی
  • رشته شمی

خرید فایل

مقالات مشابه

نمونه سوال پاسخنامه درس شیمی عمومی – کاربرد شیمی در کشاورزی (رشته کشاورزی) نیمسال اول 93-92 – دانشگاه پیام نور
... + پاسخنامه درس شیمی عمومی – کاربرد شیمی در کشاورزی (رشته کشاورزی) نیمسال اول 93-92 - دانشگاه پیام نور
نمونه سوال پاسخنامه درس شیمی تجزیه 2 (رشته شیمی) نیمسال اول 93-92 – دانشگاه پیام نور – 10091
... + پاسخنامه درس شیمی تجزیه 2 (رشته شیمی) نیمسال اول 93-92 - دانشگاه پیام نور
نمونه سوال پاسخنامه درس شیمی فیزیک الی (رشته شیمی) نیمسال اول 93-92 – دانشگاه پیام نور – 12494
... + پاسخنامه درس شیمی فیزیک الی (رشته شیمی) نیمسال اول 93-92 - دانشگاه پیام نور
نمونه سوال پاسخنامه درس شیمی عمومی 1 (رشته شیمی) نیمسال اول 93-92 – دانشگاه پیام نور – 4627
... + پاسخنامه درس شیمی عمومی 1 (رشته شیمی) نیمسال اول 93-92 - دانشگاه پیام نور
نمونه سوال پاسخنامه درس شیمی معدنی 2 (رشته شیمی) نیمسال اول 93-92 – دانشگاه پیام نور – 10610
... + پاسخنامه درس شیمی معدنی 2 (رشته شیمی) نیمسال اول 93-92 - دانشگاه پیام نور
نمونه سوال پاسخنامه درس نانو شیمی (رشته شیمی) نیمسال اول 93-92 – دانشگاه پیام نور – 1958
... + پاسخنامه درس نانو شیمی (رشته شیمی) نیمسال اول 93-92 - دانشگاه پیام نور
نمونه سوال پاسخنامه درس کاربرد شیمی در کشاورزی (رشته کشاورزی) نیمسال دوم 93-92 – دانشگاه پیام نور – 4528
... + پاسخنامه درس کاربرد شیمی در کشاورزی (رشته کشاورزی) نیمسال دوم 93-92 - دانشگاه پیام نور
نمونه سوال پاسخنامه درس مبانی شیمی کوانتومی (رشته شیمی) نیمسال اول 93-92 – دانشگاه پیام نور – 7559
... + پاسخنامه درس مبانی شیمی کوانتومی (رشته شیمی) نیمسال اول 93-92 - دانشگاه پیام نور
نمونه سوال پاسخنامه درس زبان تخصصی شیمی (رشته شیمی) نیمسال اول 93-92 – دانشگاه پیام نور – 13443
... + پاسخنامه درس زبان تخصصی شیمی (رشته شیمی) نیمسال اول 93-92 - دانشگاه پیام نور
نمونه سوال پاسخنامه درس شیمی محیط زیست (رشته شیمی) نیمسال اول 93-92 – دانشگاه پیام نور – 14535
... + پاسخنامه درس شیمی محیط زیست (رشته شیمی) نیمسال اول 93-92 - دانشگاه پیام نور