مدیریت پروژه – 61

مدیریت پروژه

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 79 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 67 مدیریت پروژه

مفهوم مدیریت پروژه

پروژه ها و مدیریت در محیطی گسترده تر از محیط خود پروژه عمل می کنند. تیم مدیریت پروژه باید این مفهوم گسترده تر را درک نماید- مدیریت فعالیت های روزمره پروژه برای موفقیت لازم است ولی کافی نیست. این فصل جنبه های کلیدی مفهوم مدیریت پروژه را تشریح می کند که در جای دیگری از این سند بررسی نشده اند.

موضوعات مندرج در این فصل عبارتند از:

2-1 مراحل پروژه و چرخه حیات پروژه

2-2 ذی نفعان پروژه

2-3 تاثیرات سازمانی

2-4 مهارت های کلیدی مدیریت عمومی

2-5 تاثیرات اجتماعی- اقتصادی – زیست محیطی

1-1 مراحل پروژه و چرخه حیات پروژه

به دلیل آنکه پژوه ها تعهداتی یکتا هستند، متضمن درجه ای از عدم قطعیت می باشند. سازمان هایی که پروژه ها را اجرا می کنند معمولاً برای بهبود کنترل مدیریتی و برقراری ارتباط با عملیات جاری سازمان اجرایی، هر پروژه را به چندین مرحله پروژه تقسیم می کنند. مجموع مراحل پروژه به عنوان چرخه حیات پروژه شناخته می شود.

1-1-1 ویژگی های مراحل پروژه

هر مرحله پروژه با تکمیل یک یا بیش از یک دستاورد مشخص می شود. یک دستاورد عبارت است از یک محصول کاری ملموس و قابل صحت سنجی مثل یک امکان سنجی، یک طرح تفصیلی یا یک پیش نمونه کاری. دستاوردها و در نتیجه مراحل بخشی از یک منطق معمولاً متوالی هستند که برای حصول اطمینان از تعریف مناسب محصول پروژه طرح ریزی شده اند.

نتیجه یک مرحله پروژه معمولاً به منظور:

الف) تعیین اینکه آیا پروژه می بایست به مرحله بعد ادامه یابد و

ب) تشخیص و اصلاح خطاهای هزینه زا

با بررسی دستاوردهای کلیدی و عملکرد تا به امروز پروژه مشخص می شود. این بررسی های پایان مرحله، اغلب با عناوینی چون، خروجی های مرحله، دروازه های مرحله یا نقاط پایانی نامیده می شود.

به طور معمول هر مرحله پروژه از مجموعه ای از دستاوردهای معین تشکیل شده است که برای استقرار سطح مطلوب کنترل مدیریتی طراحی شده اند. بیشتر این اقلام به دستاورد مرحله اولیه مربوط می باشند و معمولاً نام مراحل از این اقلام گرفته می شود: الزامات، طراحی، ساخت، آزمون، راه اندازی، تحویل و سایر موارد مقتضی. در بخش 2-1-3 چندین نمونه چرخه های حیات پروژه تشریح شده اند.

کلمات کلیدی:

مدیریت

مدیریت پروژه

مدیریت ریسک پروژه

فهرست مطالب

مفهوم مدیریت پروژه 2

1-1 مراحل پروژه و چرخه حیات پروژه 3

1-1-1 ویژگی های مراحل پروژه 4

1-1-2 ویژگی های چرخه حیات پروژه 5

1-1-3 نمونه چرخه های حیات پروژه 8

1-2- ذی نفعان پروژه 10

ذی نفعات کلیدی هر پروژه ای عبارتند از: 11

1-3 تاثیرات سازمانی 13

1-3-1 سیستم های سازمانی 13

1-3-2 فرهنگ ها و سبک های سازمانی 14

1-3-3 ساختار سازمانی 15

1-3-4 اداره پروژه 17

1-4 مهارت های کلیدی مدیریت عمومی 17

1-4-1 رهبری 18

1-4-3 مذاکره 20

1-4-4 حل مساله 20

1-4-5 تاثیرگذاری بر سازمان 21

1-5 تاثیرات اجتماعی- اقتصادی- محیطی 22

1-5-1 استانداردها و مقررات 22

1-5-2 بین المللی سازی 24

1-5-3 تاثیرات رهنگی 24

1-5-4 پایداری اجتماعی – اقتصادی- زیست محیطی 24

فرایندهای مدیریت پروژه 26

تعاملات فرایندی 27

1-6- فرایندهای پروژه 27

1-7 گروه های فرایندی 27

1-8 تعاملات فرایندی 29

1-8-1 فرایندهای آغازین 30

1-8-2 فرایندهای برنامه ریزی 30

1-8-3 فرایندهای اجرایی 33

1-8-4 فرایندهای کنترلی 33

1-8-5 فرایندهای اختتامی 35

1-9 دلخواه سازی تعاملات فرایندی 35

3-5 نگاشت فرایندهای مدیریت پروژه 36

فصل دوم: مدیریت ریسک پروژه 38

2-1 برنامه ریزی مدیریت ریسک 40

2-1-1 ورودی برنامه ریزی مدیریت ریسک 40

2-1-2 ابزارها و تکنیک های برنامه ریزی مدیریت ریسک 41

2-1-3 خروجی های برنامه ریزی مدیریت ریسک 41

2-2 شناسایی ریسک 43

2-2-1 ورودی های شناسایی ریسک 43

2-2-2 ابزارها و تکنیک های شناسایی ریسک 45

2-2-3 خروجی های شناسایی ریسک 48

2-3 تحلیل کیفی ریسک 48

2-3-1 ورودی های تحلیل کیفی ریسک 49

2-3-2 ابزارها و تکنیک های تحلیل کیفی ریسک 50

2-3-3 خروجی های تحلیل کیفی ریسک 52

2-4 تحلیل کمی ریسک 53

2-4-1 ورودی تحلیل کمی ریسک 54

2-4-2 ابزارها و تکنیک های تحلیل کمی ریسک 54

2-4-3 خروجی های تحلیل کمی ریسک 56

2-5 برنامه ریزی واکنش به ریسک 57

2-5-1 ورودی برنامه ریزی واکنش به ریسک 57

2-5-2 ابزارها و تکنیک های برنامه ریزی واکنش به ریسک 59

2-5-3 خروجی های برنامه ریزی واکنش به ریسک 62

2-6 کنترل و نظارت ریسک 63

2-6-1 ورودی های کنترل و نظارت ریسک 64

2-6-2 ابزارها و تکنیک های کنترل و نظارت ریسک 65

2-6-3 خروجی های کنترل و نظارت ریسک 66

قیمت فایل فقط 29,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • مدیریت پروژه
 • مدیریت
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت ریسک پروژه
 • دانلود پایان نامه
 • خرید مقالات، پایان نامه ها و پروژه های پایانی
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • fileina
 • مقالات ترجمه شده

خرید فایل

مقالات مشابه

پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه های ساخت-4316
... مراحل مختلف فرایند مدیریت ریسک شامل برنامه ریزی، شناسایی، ساختاردهی، تعیین مسئولیت های مدیریت در حوزه مالی پروژه، تجزیه و تحلیل های کیفی و کمی، کنترل و مدیریت در هر یک از گام های چرخه حیات پروژه بیان می گردد. سپس کل فرآیند مدیریت ریسک مرور شده و در ...
پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه های ساخت -13353
... در این تحقیق ابتدا با تلفیق فرایند مدیریت ریسک و گام های چرخه حیات پروژه، زمان مناسب جهت اجرای مراحل مختلف فرایند مدیریت ریسک شامل برنامه ریزی، شناسایی، ساختاردهی، تعیین مسئولیت های مدیریت در حوزه مالی پروژه، تجزیه و تحلیل های کیفی و کمی، کنترل و مدیریت در هر ...
مدیریت ریسک -3937
... مدیریت ریسک شامل، فرآیند برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی، طبقه بندی، ارزیابی ریسک، واکنش به ریسک، کنترل و اجرای برنامه مدیریت ریسک می باشد عبارت‌های کلیدی مدیریت ریسک فرآیند برنامه ریزی مدیریت ریسک شناسایی طبقه بندی ارزیابی ریسک واکنش به ریسک کنترل و اجرای برنامه مدیریت ریسک می باشد
مروری بر تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه ها
... این است که مروری بر تکنیک هایی داشته باشد که ازمدیریت ریسک در پروژه های توسعه محصول با استفاده از فلسفه­ی مهندسی معاصر (CE) حمایت میکنند . طرح/ اسلوب شناسی/ روش: استاندارد مدیریت ریسک استرالیا/نیوزلند (AS/NZS 4360: 1999) یک ساختار مشابه برای مدیریت ریسک ارائه میدهد . این استاندارد ...
استانداردهای مدیریت پروژه -11443
... توصیحات: مقاله استانداردهای مدیریت پروژه، در قالب فایل pdf و در حجم 42 صفحه. فهرست مطالب: عنوان صفحه تاریخچه مدیریت پروژه سالهای 1960-1950 سالهای 1980-1960 سالهای 1990-1980 سالهای 1990 به بعد فواید استاندارد کردن مدیریت پروژه استاندارد PMBOK تعاریف تعریف پروژه مفهوم مدیریت پروژه مفاهیم اصلی در مدیریت پروژه ...
مقاله مدیریت ریسک – 13439
... و شدت رقابت سازمانها و مدیران، آنها را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است. برای مدیر مؤثر این چالشها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگیهای خاص طرح و توصیه شده است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمانها مورد استفاده قرار ...
ترجمه مقاله ریسک در پروژه های برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP)-1127
... منابع سرمایه ای (ERP) دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ٢۶ لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود ترجمه سلیس و روان مقاله آماده خرید می باشد. _______________________________________ چکیده ترجمه: انجام مدیریت ریسک پروژه های برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) ...
مدیریت پروژه
... 9 فصل دوم: 14 دلایل استفاده ازمدیریت پروژه 15 اقدامات مدیریتی 15 وظایف مدیریت پروژه 16 کاربردهای مدیریت پروژه 17 فصل سوم: 19 فوایدومحدودیتهای پروژه 20 فصل چهارم: 24 فرایندهای پروژه 25 گروههای فرایند 25 تعامل بین فرایندها 27 فرایندهای عمده واصلی 28 فرایندهای فرعی وکمکی 29 فرایندهای اجرایی ...
پایان نامه-مدیریت پروژه
... مدیریت پروژه 8 تعاریف مدیریت پروژه 9 فصل دوم: 14 دلایل استفاده ازمدیریت پروژه 15 اقدامات مدیریتی 15 وظایف مدیریت پروژه 16 کاربردهای مدیریت پروژه 17 فصل سوم: 19 فوایدومحدودیتهای پروژه 20 فصل چهارم: 24 فرایندهای پروژه 25 گروههای فرایند 25 تعامل بین فرایندها 27 فرایندهای عمده واصلی 28 ...
مجموعه کامل نمونه قالب ها و فرم های مستندات مدیریت پروژه -9052
... توضیحات: مجموعه کامل نمونه قالب ها و فرم های مستندات مدیریت پروژه، در قالب فایل word و در حجم 130 صفحه. این فایل شامل نمونه قالب ها و فرم های مخصوص مستندات مدیریت پروژه می باشد که می تواند به کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت پروژه کمک بسزایی نماید. ...