محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی ابوریحان از سال 80 الی 89 – 17

  • صاحب فایل: رضا احمدی
  • دسته بندی: مدیریت
  • شناسه در سایت فروشنده: 869
  • قیمت برای خریدار به تومان: 1000

محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی ابوریحان از سال 80 الی 89

محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی ابوریحان از سال 80 الی 89

دسته: مدیریت مالی- حسابداری

فرمت:Excel

این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب بتا، اهرم مالی صنعت، نسبت تمرکز(شاخص هرفیندال) و بازده غیر عادی شرکت داروسازی ابوریحان در فاصله زمانی سالهای 80 الی 89 می باشد.

عبارات کلیدی

  • متغیرهای اهرم مالی
  • نسبت قیمت به سود
  • ارزش بازاری به دفتری
  • اندازه
  • ضریب بتا

خرید فایل

مقالات مشابه

محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی ابوریحان از سال 80 الی 89
... مشاهده فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: Excel تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 12 کیلوبایت محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی ابوریحان از سال 80 الی 89 دسته: مدیریت مالی- حسابداری فرمت: Excel این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب ...
محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان از سال 80 الی 89 – 749
... شرکت داروسازی لقمان از سال 80 الی 89 دسته: مدیریت مالی- حسابداری فرمت:Excel این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب بتا، اهرم مالی صنعت، نسبت تمرکز(شاخص هرفیندال) و بازده غیر عادی شرکت داروسازی لقمان در فاصله زمانی سالهای 80 الی ...
محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی عبیدی از سال 80 الی 89 – 12272
... شرکت داروسازی عبیدی از سال 80 الی 89 دسته: مدیریت مالی- حسابداری فرمت:Excel این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب بتا، اهرم مالی صنعت، نسبت تمرکز(شاخص هرفیندال) و بازده غیر عادی شرکت داروسازی عبیدی در فاصله زمانی سالهای 80 الی ...
محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی امین از سال 80 الی 89 – 11719
... شرکت داروسازی امین از سال 80 الی 89 دسته: مدیریت مالی- حسابداری فرمت:Excel این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب بتا، اهرم مالی صنعت، نسبت تمرکز(شاخص هرفیندال) و بازده غیر عادی شرکت دارو سازی امین در فاصله زمانی سالهای 80 ...
محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان از سال 80 الی 89
... مشاهده فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: excel تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 12 کیلوبایت محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان از سال 80 الی 89 دسته: مدیریت مالی- حسابداری فرمت: Excel این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب ...
محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی عبیدی از سال 80 الی 89
... مشاهده فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: excel تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 12 کیلوبایت محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی عبیدی از سال 80 الی 89 دسته: مدیریت مالی- حسابداری فرمت: Excel این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب ...
محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان از سال 80 الی 89 – 1927
... شرکت داروسازی جابربن حیان از سال 80 الی 89 دسته: مدیریت مالی- حسابداری فرمت:Excel این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب بتا، اهرم مالی صنعت، نسبت تمرکز(شاخص هرفیندال) و بازده غیر عادی شرکت داروسازی جابربن حیان در فاصله زمانی سالهای ...
محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان از سال 80 الی 89
... 52 مشاهده فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: Excel تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 12 کیلوبایت محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان از سال 80 الی 89 دسته: مدیریت مالی- حسابداری فرمت: Excel این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، ...
محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی امین از سال 80 الی 89
... مشاهده فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: Excel تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 12 کیلوبایت محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی امین از سال 80 الی 89 دسته: مدیریت مالی- حسابداری فرمت: Excel این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب ...
محاسبه متغیرهای مالی شرکت کف از سال 80 الی 89 – 11734
... شرکت کف از سال 80 الی 89 دسته: مدیریت مالی- حسابداری فرمت:Excel این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب بتا، اهرم مالی صنعت، نسبت تمرکز(شاخص هرفیندال) و بازده غیر عادی شرکت کف در فاصله زمانی سالهای 80 الی 89 می ...